dijous, 9 de maig de 2013

Higiene del cavall i alimentació

Utensilis

Aquest són els principals utensilis que utlitzem a l'hora de netejar els cavalls.
Sempre hem de netejar al cavall abans i després de muntar-lo. A més de l'aspecte higienic, netjar al cavall li comporta una série de beneficis com: afavorir la seva salut, millorar el seu to muscular, millorar la relació genet-cavall, estimular la circulació sanguiniea, prevenir malalties, entre d'altres.
A l'hivern no se'ls banya tant com a altres estacions, ja que al fer més fred no fan tanta activitat i no acumulan tanta bruticia ni suor com fan a l'estiu.


Alimentació

Ració d'un cavall de tamany mitjà

En descans un cavall ingereix al voltant de 4 kg d'aliments concentrats i 4 més d'herba. Quan fà un treball d'intensitat mitja, arriva a menjar fins als 5-6 kg.
La seva ració diaria es divideix en 3 parts com a mínim que es reparteixen al llarg del dia de la forma següent:
- 1er apat a les 7 del matí.
- 2n apat a les 12 del mig dia.
- 3er apat a les 6 del vespre.
L'apat més important es el de la nit, ja que el cavall tindrà moltes hores pel devant per digerir el menjar.

El menjar s'ordena de la següent forma per a que el cavall l'ingereixi:
- Aigua
- Herba
- Aliment concentrat
- Aigua

Normes bàsiques d'alimentació

- Aigua neta i fresca.
- Alimentar poc i sovint.
- Alimentar d'acord amb les necessitats del cavall.
- Mantenir un horari regular.
- No donar-li de menjar abans d'una activitat física.
- Donar de beure abans de menjar.
- Proporcionar-li aliments de qualitat.

Com alimentar al cavall?

Hem de saber que el cavall en estat natural menja herba durant la meitat del dia i la meitat de la nit. Al ser un animal remugant, menja quant pot, i durant el llarg del dia va digerint tot l'aliment poc a poc.
Si un cavall treballa amb regularitat l'haurem d'alimentar amb aliments concetrats.
Ho farem de dues formes:
- En forma de grà: Com la civada, l'ordi, i el blat de moro son els principals cereals dels qual s'alimenta.
- En forma de pinso: Estan compossats per una mescla de cereals i herbes.
               i ferratges: Es tracta d'herba tallada i seca, on també es pot trobar herba artificial.

El cavall també ha d'alimetnar-se d'altres aliments suplmentaris com fruites, pà, hortalises, vitamines i mineral i aigua.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada