dijous, 9 de maig de 2013

Higiene del cavall i alimentació

Utensilis

Aquest són els principals utensilis que utlitzem a l'hora de netejar els cavalls.
Sempre hem de netejar al cavall abans i després de muntar-lo. A més de l'aspecte higienic, netjar al cavall li comporta una série de beneficis com: afavorir la seva salut, millorar el seu to muscular, millorar la relació genet-cavall, estimular la circulació sanguiniea, prevenir malalties, entre d'altres.
A l'hivern no se'ls banya tant com a altres estacions, ja que al fer més fred no fan tanta activitat i no acumulan tanta bruticia ni suor com fan a l'estiu.


Alimentació

Ració d'un cavall de tamany mitjà

En descans un cavall ingereix al voltant de 4 kg d'aliments concentrats i 4 més d'herba. Quan fà un treball d'intensitat mitja, arriva a menjar fins als 5-6 kg.
La seva ració diaria es divideix en 3 parts com a mínim que es reparteixen al llarg del dia de la forma següent:
- 1er apat a les 7 del matí.
- 2n apat a les 12 del mig dia.
- 3er apat a les 6 del vespre.
L'apat més important es el de la nit, ja que el cavall tindrà moltes hores pel devant per digerir el menjar.

El menjar s'ordena de la següent forma per a que el cavall l'ingereixi:
- Aigua
- Herba
- Aliment concentrat
- Aigua

Normes bàsiques d'alimentació

- Aigua neta i fresca.
- Alimentar poc i sovint.
- Alimentar d'acord amb les necessitats del cavall.
- Mantenir un horari regular.
- No donar-li de menjar abans d'una activitat física.
- Donar de beure abans de menjar.
- Proporcionar-li aliments de qualitat.

Com alimentar al cavall?

Hem de saber que el cavall en estat natural menja herba durant la meitat del dia i la meitat de la nit. Al ser un animal remugant, menja quant pot, i durant el llarg del dia va digerint tot l'aliment poc a poc.
Si un cavall treballa amb regularitat l'haurem d'alimentar amb aliments concetrats.
Ho farem de dues formes:
- En forma de grà: Com la civada, l'ordi, i el blat de moro son els principals cereals dels qual s'alimenta.
- En forma de pinso: Estan compossats per una mescla de cereals i herbes.
               i ferratges: Es tracta d'herba tallada i seca, on també es pot trobar herba artificial.

El cavall també ha d'alimetnar-se d'altres aliments suplmentaris com fruites, pà, hortalises, vitamines i mineral i aigua.


dilluns, 22 d’abril de 2013

Técniques de monta a terrenys variats

Cosas a tenir en compte:

- No entrar dintre de basses d'aigua o rius on no veïem a ull al profunditat.
- Si portem alforges, hem de vigilar quan passem per corriols estrets.
- Els obstacles petits, com els troncs, els podem sueprar al pas.
- Evitar galopar a les pujades.
- A les baixades anirem al pas.
- Als passos profunds o amb fang, deixarem llibertat al coll del cavall, per que es pugui equilibrar naturalment.
- Al camp hem d'evitar anar molt de temps al trot sobre la mateixa diagonal. Hem d'anar canviant per equilibrar l'esforç muscular del cavall.
- No galopar per zones humides, passos fangosos...
- No galopar amb poca visibilitat ja que el cavall necessita una distància mínima per bparar.
- Al tornar d'una sortida anirem al pas, farem que el cavall vagi tranquil.

 En pujadaes:

- El cavall fa la gran part de la força amb les posteriors, per tant alliberarem uan mica els seus ronyons aixecant el pes, equilibrant-nos amb els estreps, pes cap endevant, agafant-nos de la crin si cal.

En baixades:

- Reduirem la marxa, mantindrem el cos recte, recolzant-nos bé sobre els estreps, possant laes mans sobre la creu. Alliberarem una mica de pes de les anteriors ficant el pes una mica cap enderrere.


Concurs de doma clàssica

Prova en la qual el genet ha de realitzar diferents maniobres als 3 aires del cavall.
Hi ha diferents figures, però les bàsiques són les següents:


divendres, 29 de març de 2013

Activitats

DOMA NATURAL


DOMA CLASICA
DOMA VAQUERA
SALTS D'OBSTACLES


HORSEBALLS

 Els jugadors competeixen per una pilota amb sis corretges de cuir per marcar cistella al camp contrari per un minim de tres passades.

POLO


És un dels pocs esports del món del cavall que es fa a equip i que es por jugar sense diferencia de sexe.

-Es juga en equips de 4 vs 4, es tracta de marcar gol.
TREC

HIPOTERAPIA


Consisteix en aprofitar els principis terapeutics del cavall per tractar a persones amb discapacitat.
Es basa en aspectes amb la transmisió de calor corporal del cos del cavall a la persona, la transmisió d'impulsos ritmics y el moviments tridimensionals.
Les sesions portades per fisioterapeuta

VOLTEIG 

Les Ajudes

Per comunicar-nos amb el cavall i donar-li instruccions, podem utilizar diferents mitjans que ess diuen ''les ajudes'' que podran ser naturals o artificials.


Ajudes Naturals: 

Amb que?
-Mans, cames, pes del cos, veu.

Per a que serveix?
El pes del cos es transmet a través del pes que apliquem al seient, ens permetrà controlar l'equilibri.
La veu permet comunicar-nos donant recompensa i tranquilitat al cavall o per renyar-lo.

Per anar en davant: Cames i pes del cos.
Per més velocitat: Cames i pes del cos.
Per menys velocitat: Mans i pes del cos.
Per girar: Mans, cames i pes del cos.
Recompensar al cavall: mans i veu. (Caricia i parla suau quan fa correctament les accions)


Ajudes Artificals:

Amb que?
-Fusta/esperons/tralla

Per a que serveix?
Millorar la precisió de l'acció de les cames.
divendres, 22 de març de 2013

Aires del cavall

Els aires del cavall són 3 bàsicament, i són les marches que utilitza per desplaçar-se.

Pas

 Aquest aire és el que utilitza el cavall per desplaçar-se sense presa, com per nosaltres el caminar lentament. Es tracta d'un aire marxat, simètric i de 4 temps. La velocitat que assoleix el cavall al pas sol ser d'entre 6 i 7 km/h.

Trot

El trot es l'aire habitual de treball dels cavalls i a més es la seva marxa habitual. Es tracta d'un aire saltat, simètric i de dos temps idèntics en diagonal. En aquest cas, la velocitat mitja d'aquesta marxa sol ser entre els 14 i els 15 km/h.

Galop

Ens trobem amb l'aire més veloç del cavall, que pot arribar fins als 60 km/h, però normalment s'assoleix uan velocitat a un galop controlat d'uns 20-30 km/h. Es tracta d'un aire saltat, oscil·lant, asimètric i de 3 temps seguits d'una suspensió. Depenent de la bípede lateral que avança, es pot tractar d'un galop cap a la dreta o cap a l'esquerra.

Aquí mostrem la seqüencia de les bíepdes del cavall segons l'aire que realitza.