dilluns, 11 de març de 2013

Anatomia i fisiologia bàsica:

1-L'esquelet:-No té clavícula, la funció la fa el múscul.

-El desenvolupament del coll.

-El desenvolupament dels ossos metacarpians i metatars

-La reducció del nombre de dits, només té un dit.

-El desenvolupament del sistema de suspensió de la garreta.

2- Sistema muscular:

-El sistema muscular del cavall és igual que el del humà, s'ha d'escalfar abans de sortir, cuidar-lo...

-Els tendons felxors i suspensors de la garreta són els més importants

-Lesions importants:

-Tendinitis: inflamació del tendó

-Desmitis: inflamació del lligament

3- Respiració:

-El cavall no pot respirar amb la boca, inspira i expira pel nas.

-El cavall no pot vomitar.

-La quadra sempre ha d'estar neta i amb bona ventilació 

-Prevenció de malalties respiratòries:

-Mantenir el cavall en un ambient sa

-Adequat programa de vacunació 

-Aïllar els cavalls quan hi ha malalties 


4- Aparell Urinari:

-Format per: ronyons, urèter, uretra i bufeta de l'orina 

-Filtrar la sang per eliminar els residus tòxics 

5- Aparell Reproductor:

-S'anomena zel quan les femelles es mostren receptives a l'aparellament amb el mascle

-Aquest període és durant tot l'any menys l'hivern.

-L'embaras del cavall es de 11 mesos, només poden tenir una sola cria.

6- Aparell Circulatori:

-Transporta sang nutrients i oxigen a les cel·lules i recull els residus.

-Retorn venós quan el cavall recolza el casc al terra

-Bona circulació de la sang per dintre de l'ós del peu, fa que la pressió del pes del cavall no ho aixafi.

7- Sistema Neuroendocrí: 

-Encarregat de donar ordres mitjançant els estímuls elèctrics 

8- Pell:

-La seva funció és separar i protegir l'organisme de l'entorn 

-A la pell es troben els òrgans del sentit, en especial els tàctils

-Permet la termoregulació del calor al cos del cavall.

Pèls: regulació tèrmica més calor

els pels més gruixuts els tenen a les garretes, la crin i la cua.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada