diumenge, 2 de desembre de 2012

Psicologia equina

Comportament del cavall: Caràcter i temperament
 • El cavall és un animal d'instint, no de raó. ( El tamany del seu cervell comparat amb el cos és petit)
 • Són una presa, el seu instint natural és el de fugir a causa de ser depredats.
 • Tenen una dieta herbívora 
Objectius de la vida d'un cavall:

 1. Sobreviure. (Fullint o lluitant)
 2. Alimentar-se.
 3. Reproduir-se
Punts que determinen la salut d'un cavall

 1. Si està alerta i perceptiu.
 2. Si te ganes de menjar i el seu sistema digestiu funciona bé. (comprovar excrements etc)
 3. Si creix fort i preparat per l'exercici.
 4. Si està desitjós de procrear.
L'ull de granger és la capacitat d'un home/dona d'observar anomalies al comportament/salut d'un cavall.

El caràcter d'un cavall depèn de la genètica i les experiències viscudes.

Conducta manada

 • En estat salvatge el cavall viu en grup. Sempre té l'instint de retorn amb la seva espècie o amb altres animals. Un cavall solitari acaba morint.
 • El semental domina tot el grup i fecunda a les eugues. Es el protector del grup.
 • Quan la manada pasta, romandren separats per poder fugir en cas d'emergència. Sempre estan alerta.
 • L'home li provoca al cavall una sensació de emergència ja que la visió frontal dels carnívors li recorda als seus depredadors, com felins i cans.
Sentits dels cavalls
La vista:
 •  Els cavalls tenen una capacitat visual mediocre però adaptada. 
 • Prefereixen ambients amb llum difusa, ja que tenen millor visió a la penombra. S'enlluernan fàcilment.
 • Veuen sense mirar: veuen amb igual finesa en tota la superfície de la retina. 
 • No veuen bé els colors: so es sap molt bé però es dedueix.
 • Han de moure el cap per enfocar a causa de la seva visió lateral.
L'oïda:
 • És un dels sentits més deseonvolupats.
 • Tenen movilitat auricular, les seves orelles funcionen com radars.
 • Tenen una major gamma de percepció sonora.
 • Tenen una gran memòria auditiva y associen molt bé sons amb experiènces pasades.
L'olfacte:
 • És el principal òrgan de reconoixement, relació i investigació dels cavalls.
 • El llavi corb, és un moviment que fan per retenir més temps l'aire i obtenir més informació.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada